Welkom op LedsGrowCrops.com

Let's Grow Crops!

LEDS worden meer en meer toegepast in de glastuinbouwsector, onder andere vanwege:

  • de hoge efficiency in lichtopbrengst
  • de langere levensduur
  • lage warmteontwikkeling
  • gewasspecifieke lichtrecepten

Dit leidt tot jaarrond meer opbrengst en gewassen van dezelfde constante kwaliteit.

Met LEDS kunt u sturen op de groei en ontwikkeling van uw gewas. De kleur van de LED-belichting heeft effect op de efficiëntie van de fotosynthese maar ook op groei en ontwikkeling (strekking, vertakking, bloeimoment, etc). Voor de productie van zuurstof en glucose (fotosynthese), is de intensiteit van het licht van groot belang.

Belichting met LEDS wordt toegepast in alle sectoren van de glastuinbouw: in de opkweek, groente-, snijbloemen- en potplantenteelt. Als assimilatiebelichting in kassen, maar ook in meerlagenteelt in donkere ruimtes. Elk gewas heeft zijn eigen wensen als het gaat om licht in de kas. Voor ieder gewas kan een optimaal lichtplan worden bepaald.

Nieuws

Ontvang meer informatie over de mogelijkheden voor uw teelt


    Teelt*

    Lees meer over ons Privacybeleid